O mnie

Wykształcenie
1983 - dyplom lekarza
I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

1987 - I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej
Klinika Chirurgii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

1990 - II stopień specjalizacji z urologii
Oddział Urologii Szpitala Wolskiego w Warszawie

1996 - tytuł doktora n. med.
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.
Praca doktorska pt. „Ocena wartości zmodyfikowanej zaotrzewnowej limfadenektomii ograniczonej do usuwania makroskopowo zmienionych węzłów chłonnych przetrwałych po chemioterapii zawierającej cisplatynę u chorych na nienasieniakowate zarodkowe nowotwory jądra w II stopniu zaawansowania klinicznego”.
Promotor: prof. dr hab. med. Grzegorz Madej

Doświadczenie zawodowe
Oddział Urologii Szpitala Wolskiego w Warszawie:
1984 - 1987 mł. asystent
1987 - 1990 asystent
1990 - 1991 st.asystent

Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie:
1991 - 1996 asystent naukowy
1996 - 1999 adiunkt
1999 - 2007 Kierownik Oddziału Zabiegowego

Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie:
Od 16.10. 2007 do chwili obecnej

Pełnione funkcje społeczne
V/e Przewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
przewodniczący Rady Fundacji – Fundacja Wspomagająca Chorych na Nowotwory Urologiczne „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madej

Staże zawodowe
1993 Urology Ward, St. James’s University Hospital, Leeds, Anglia

1996 Urology - Oncology Department, University of Florida, Gainesville, USA (Stypendium Fundacji im. Stefana Batorego)